Proactief beheer

Voorkomen is beter dan genezen

Met het proactieve beheer van Successfully verzekeren wij organisaties van zo min mogelijk verstoringen en een maximale beschikbaarheid van hun IT omgeving.

Bedrijfsnetwerken worden namelijk continu en actief gemonitord om indien nodig tijdig preventieve maatregelen te nemen. Voorkomen is immers beter dan genezen. Onze professionals houden zich continu bezig met het technische welzijn van uw IT systemen en kunnen daardoor vooraf eventuele problemen signaleren en verhelpen. Het proactieve beheer wordt vanaf afstand uitgevoerd, maar indien nodig zijn wij ook snel ter plaatse om problemen bij u op locatie op te lossen.

Een optimaal stabiel systeem

Door regelmatig en uitgebreid preventief onderhoud en periodieke controles uit te voeren, garanderen wij een optimaal betrouwbaar en stabiel systeem. Hierbij focussen wij ons op het feit dat u minder hinder ervaart en ook minder calamiteiten, omdat problemen vooraf kunnen worden geconstateerd en verholpen. Wij bewaken uw netwerk, servers en overige apparatuur continu en zorgen dat die altijd blijven aansluiten bij eventuele veranderingen binnen de organisatie. In plaats van traditioneel pas in actie komen wanneer een IT probleem al is ontstaan, gaat Successfully juist zoveel mogelijk proactief te werk.